ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 2021-2022

Πρόγραμμα STEAMERS ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
10:30 – 12:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
(6-7 ΕΤΩΝ)
Lego We Do 2.0
Σωτηρία Βορκά
12:00 – 13:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
(8-10 ΕΤΩΝ)
Lego Spike Prime
Σωτηρία Βορκά
14:30 – 15:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
(4-6 ΕΤΩΝ)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Ματίνα Μαραθεύτη
14:30 – 15:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
(4-6 ΕΤΩΝ)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Ματίνα Μαραθεύτη
13:30 – 15:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
(10-12 ΕΤΩΝ)
Lego Spike Prime & Lego Mindstorms
Σωτηρία Βορκά
15:30 – 17:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
(6-8 ΕΤΩΝ)
Α & Β ΤΑΞΗ
Ματίνα Μαραθεύτη
15:00 – 16:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 1
(6-9 ΕΤΩΝ) & (9-12 ΕΤΩΝ)
Ήβικος Τοφή
15:30 – 17:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
9-10 ΕΤΩΝ)
Γ & Δ ΤΑΞΗ
Ματίνα Μαραθεύτη
15:30 – 17:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
(6-9 ΕΤΩΝ)
Βαλάντω Αντρέου
17:00 – 18:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
(6-8 ΕΤΩΝ)
Α & Β ΤΑΞΗ
Ματίνα Μαραθεύτη
17:00 – 18:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
(6-9 ΕΤΩΝ)
Βαλάντω Αντρέου
16:30 – 18:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2
(6-9 ΕΤΩΝ) & (9-12 ΕΤΩΝ)
Ήβικος Τοφή
17:00 – 18:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
9-10 ΕΤΩΝ)
Γ & Δ ΤΑΞΗ
Ματίνα Μαραθεύτη
16:00 – 17:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
(9-11 ΕΤΩΝ)
Μιχάλης Μεσαρίτης
18:00 – 19:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 3
(6-9 ΕΤΩΝ) & (9-12 ΕΤΩΝ)
Ήβικος Τοφή
18:30 – 20:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
(10-12 ΕΤΩΝ)
Ε & ΣΤ ΤΑΞΗ
Ματίνα Μαραθεύτη
17:00 – 18:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
(11-13 ΕΤΩΝ)
Μιχάλης Μεσαρίτης
18:00 – 19:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
(11-13 ΕΤΩΝ)
Μιχάλης Μεσαρίτης

Πρόγραμμα STEAMERS ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
09:00 – 10:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
(6-8 ΕΤΩΝ)

Ειρήνη Στυλιανού
10:30 – 12:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ
(9-12 ΕΤΩΝ)

Ειρήνη Στυλιανού
12:00 – 13:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ
(9-12 ΕΤΩΝ)

Νεόφυτος Νεοφυτίδης
14:30 – 16:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
(6-9 ΕΤΩΝ)

Νεόφυτος Νεοφυτίδης
15:00 – 16:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ
(4-6 ΕΤΩΝ)

Ματίνα Μαραθεύτη
15:00 – 16:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ
(6-8 ΕΤΩΝ)

Ματίνα Μαραθεύτη
14:30 – 16:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
(6-9 ΕΤΩΝ)

Νεόφυτος Νεοφυτίδης
14:30 – 15:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ
(4-6 ΕΤΩΝ)

Ματίνα Μαραθεύτη
15:00 – 16:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
(6-8 ΕΤΩΝ)

Μιχάλης Παπαχριστοδούλου
16:00 – 17:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ
(9-12 ΕΤΩΝ)

Νεόφυτος Νεοφυτίδης
16:00 – 17:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ
(6-8 ΕΤΩΝ)

Ματίνα Μαραθεύτη
16:30 – 18:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Γ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ
(10-12 ΕΤΩΝ)

Ματίνα Μαραθεύτη
16:00 – 17:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ
(9-12 ΕΤΩΝ)

Νεόφυτος Νεοφυτίδης
15:30 – 17:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ
(6-8 ΕΤΩΝ)

Ματίνα Μαραθεύτη
16:30 – 18:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
(8-10 ΕΤΩΝ)

Μιχάλης Παπαχριστοδούλου
17:30 – 19:00
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Γ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ
(10-12 ΕΤΩΝ)

Ματίνα Μαραθεύτη
18:00 – 19:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΤΑΞΗΣ
(10-12 ΕΤΩΝ)

Ματίνα Μαραθεύτη
17:00 – 18:30
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Γ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ
(10-12 ΕΤΩΝ)

Ματίνα Μαραθεύτη

Πρόγραμμα STEAMERS ΠΑΦΟΥ

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
14:30 – 16:00
LEGO EV.3
(9-12 ΕΤΩΝ)

Πέτρος Ευτυχίου
15:30 – 17:00
LEGO EV.3
(9-12 ΕΤΩΝ)

Πέτρος Ευτυχίου
14:30 – 16:00
LEGO EV.3
(9-12 ΕΤΩΝ)

Πέτρος Ευτυχίου
15:30 – 17:00
LEGO EV.3
(9-12 ΕΤΩΝ)

Πέτρος Ευτυχίου
16:00 – 17:30
LEGO EV.3
(13-17 ΕΤΩΝ)

Πέτρος Ευτυχίου