ΠΙΑΝΟ 2021-2022

Πρόγραμμα STEAMERS ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
15:15 – 16:15
ΠΙΑΝΟ
(5-8 ΕΤΩΝ)

Ελένη Χριστοδούλου
15:30 – 16:30
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(8-14 ΕΤΩΝ)
Έλενα Μιτέλλα
09:00 – 10:00
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(8-14 ΕΤΩΝ)
Έλενα Μιτέλλα
16:30 – 17:30
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2
(8-14 ΕΤΩΝ)
Έλενα Μιτέλλα
10:00 – 11:00
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2
(8-14 ΕΤΩΝ)
Έλενα Μιτέλλα
17:30 – 18:30
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2
(8-14 ΕΤΩΝ)
Έλενα Μιτέλλα
12:00 – 13:00
ΠΙΑΝΟ
(12-17 ΕΤΩΝ)

Ελένη Χριστοδούλου
18:15 – 19:15
ΠΙΑΝΟ
(11-15 ΕΤΩΝ)

Ελένη Χριστοδούλου
14:00 – 14:30
ΠΙΑΝΟ (ΑΤΟΜΙΚΟ)
ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Ελένη Χριστοδούλου

Πρόγραμμα STEAMERS ΠΑΦΟΥ

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
14:30 – 15:30
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(6-9 ΕΤΩΝ)

Μαρία Ονισηφόρου
14:00 – 15:00
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(6-9 ΕΤΩΝ)

Ελένη Λουκαϊδου
15:30 – 16:30
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(9-12 ΕΤΩΝ)

Μαρία Ονισηφόρου
15:00 – 16:00
ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΑΝΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(6-9 ΕΤΩΝ)

Περσεφόνη Χαραλάμπους
15:00 – 16:00
ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΑΝΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(6-9 ΕΤΩΝ)

Περσεφόνη Χαραλάμπους
15:00 – 16:00
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(9-12 ΕΤΩΝ)

Ελένη Λουκαϊδου
15:00 – 16:00
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(6-9 ΕΤΩΝ)

Μαρία Ονισηφόρου
16:30 – 17:30
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2
(9-12 ΕΤΩΝ)

Μαρία Ονισηφόρου
16:00 – 17:00
ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΑΝΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(9-12 ΕΤΩΝ)

Περσεφόνη Χαραλάμπους
16:00 – 17:00
ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΑΝΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(9-12 ΕΤΩΝ)

Περσεφόνη Χαραλάμπους
16:00 – 17:00
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2
(9-12 ΕΤΩΝ)

Ελένη Λουκαϊδου
16:00 – 17:00
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(9-12 ΕΤΩΝ)

Μαρία Ονισηφόρου
17:30 – 18:30
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(12-15 ΕΤΩΝ)

Μαρία Ονισηφόρου
17:00 – 18:00
ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΑΝΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2
(9-12 ΕΤΩΝ)

Περσεφόνη Χαραλάμπους
17:00 – 18:00
ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΑΝΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2
(9-12 ΕΤΩΝ)

Περσεφόνη Χαραλάμπους
17:00 – 18:00
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(12-15 ΕΤΩΝ)

Ελένη Λουκαϊδου
17:00 – 18:00
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2
(9-12 ΕΤΩΝ)

Μαρία Ονισηφόρου
18:30 – 19:30
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(15-17 ΕΤΩΝ)

Μαρία Ονισηφόρου
18:00 – 19:00
ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΑΝΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ 3
(15-18 ΕΤΩΝ)

Περσεφόνη Χαραλάμπους
18:00 – 19:00
ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΑΝΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ 3
(12-15 ΕΤΩΝ)

Περσεφόνη Χαραλάμπους
18:00 – 19:00
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2
(12-15 ΕΤΩΝ)

Μαρία Ονισηφόρου
19:30 – 20:30
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(18-35 ΕΤΩΝ)

Μαρία Ονισηφόρου
19:00 – 20:00
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
(18-35 ΕΤΩΝ)

Ελένη Λουκαϊδου
19:00 – 20:00
ΠΙΑΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2
(15-17 ΕΤΩΝ)

Μαρία Ονισηφόρου