Πληροφορίες εγγραφής

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά μέσω αυτής της ιστοσελίδας, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με τη γραμματεία για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλη βοήθεια.

Οι εγγραφές στα διάφορα εργαστήρια γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτέμβρη. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί σε όσα εργαστήρια επιθυμεί, αναλόγως της διαθεσιμότητας. Η εγγραφή επιβεβαιώνεται αφού σχηματιστούν τα τμήματα, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.

Ο συνολικός αριθμός των συναντήσεων ανά εργαστήριο, είναι 30 ετησίως, εκτός εάν αναφέρεται στο πρόγραμμα διαφορετικά.

Για τη συμμετοχή στα εργαστήρια καταβάλλονται δίδακτρα ως ακολούθως:

1 εργαστήριο: €60.00
2 εργαστήρια ή και περισσότερα: €90.00

Αρ. Εργ. Κόστος Αδέρφια ή κάτοχος κάρτας Δικαούχος ΕΕΕ
1 €60 €45 —-
2 €90 €67.50 —-
3 €90 €67.50 —-

Για τα αδέλφια και τους κατόχους της Κάρτας Νέων και της Φοιτητικής Ταυτότητας, θα παρέχεται έκπτωση ύψους 25% όπως φαίνεται και στον πιο πάνω πίνακα.

Εξαίρεση από τα δίδακτρα έχουν όσοι είναι δικαιούχοι ΕΕΕ. Οι λήπτες του ΕΕΕ για να τύχουν απαλλαγής, θα πρέπει να προσκομίζουν εντός των προαναφερθέντων χρονοδιαγραμμάτων, σχετική βεβαίωση από το Υπουργείο Εργασίας με τρέχουσα ημερομηνία έκδοσης (με βάση την ημερομηνία εγγραφής) ή αντίγραφο του τραπεζικού τους λογαριασμού του προηγούμενου μήνα από την ημερομηνία εγγραφής, στο οποίο να αναγράφεται το έμβασμα του ποσού του ΕΕΕ

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται από ΟΛΟΥΣ τους συμμετέχοντες μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου έκαστου έτους και αφού παρέλθει η δοκιμαστική περίοδος των 45 ημερών που αναφέρεται στους κανονισμούς λειτουργίας.

Για τα αδέλφια η εξόφληση των διδάκτρων μπορεί να γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται όπως αναφέρεται πιο πάνω (15 Δεκεμβρίου) και η δεύτερη εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου έτους (15 Ιανουαρίου).

Τα δίδακτρα μπορούν να πληρωθούν ΜΟΝΟ μέσω JCCsmart https://www.jccsmart.com/e-bill/32627044 .
*ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΑ Ή ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ E-MAIL.*